Úvodní stránka > Vše o centru > Nabídka práce

Nabídka práce

Proč u nás pracovat

Pracovní příležitosti v Archeologickém centru Olomouc jsou, jako v mnoha jiných obdobně zaměřených organizacích, dvojího druhu.

Většinou se jedná o sezónní pracovníky - kopáče na archeologické výzkumy. Přestože část z nich (kvůli stabilitě a profesionalitě pracovníků) máme smluvně zajištěnou po celý rok, v letní sezoně je vždy potřeba dalších brigádníků na různé menší archeologické výzkumy. 

O takové možnosti se zájemci musí informovat u vedoucího teréního oddělení ACO (Mgr. Marek Kalábek, tel. 736 626 663) nebo na sekretariátu ACO (585 311 620-1).

V případě uvolnění stálého místa zaměstnance ACO je třeba se informovat 
na sekretariátě ACO (585 311 620-1) nebo u ředitele ACO (doc. PhDr, Jaroslav Peška, Ph.D. -  tel. 603 213 874).

O práci v ACO je možno konstatovat, že splňuje očekávání co do předmětu činnosti (práce s artefakty minulosti, práce v humanitním oboru, účast na veřejně prospěšných a pro veřejnost viditelných akcích, jako jsou výstavy, prezentace, přednášky), v ostatních záležitostech je závislá na celospolečenských poměrech (množství zahajovaných investičních staveb ve společnosti a tedy množství záchranných archeologických výzkumů, složitost administrativy a výkaznictví, nejasnost legislativy, mzdové předpisy apod.). Iniciativní a energií naplnění zájemci o práci mají přednost a bude jim v rámci možností vytvořeno příznivé pracovní prostředí.

Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro následující pozice: