Úvodní stránka > Vše o centru > Veřejné zakázky a výběrová řízení

Veřejné zakázky a výběrová řízení

2018:
Zadávací podmínky k novému "zadávacímu řízení"

Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích


Závěrkový list - obchod s plynem - pro období 1.1.2013 - 31.12.2014.  PDF
Závěrkový list - obchod se silovou elektřinou - pro období 1.1.2013 - 31.12.2014.  PDF
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  JPEG
Kupní smlouva o souboru detektorů kovů
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž „Chlazení – souboru klimatizačních jednotek v budově sídla Archeologického centra Olomouc“ -
- Výzva k podání nabídky
- Smlouva o dílo
- Čestné prohlášení
-Technická zpráva - chlazení

 

Oznámení o zadání zakázky na Dodávku a montáž "Chlazení - souboru klimatizačních jednotek v budově sídla Archeologického centra Olomouc" - smlouva o dílo

Dne 6.10.2015 byla zveřejněna nová veřejná soutěž "Služby pro zajištění exkavační části záchranných archeologických výzkumů dle aktuální potřeby". 
Bližší informace jsou zveřejněny zákonem požadovaným způsobem na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profily/ArchcOlomouc